Elin Svensson Sönne

associate

Utbildning:

Jur.kand., Lunds universitet, 2012

Språk:
Svenska och engelska