Emma Hammarlund

associate

Utbildning:

Jur. kand., Stockholms universitet, 2019

Språk:
Svenska och engelska