Eva Chaideftos

Associate

Utbildning:

Jur.kand., Stockholms universitet, 2021
L.L.M., Uppsala universitet, 2014
L.L.B., King’s College London, 2013

Språk:

Svenska och Engelska