Fanny Fernlöf

associate

Utbildning:

Jur.kand., Örebro universitet, 2018
Studier vid Universität Salzburg

Språk:
Svenska och engelska