Isabelle Emanuelsson

aSSOCIATE

Utbildning:

Jur. kand., Uppsala universitet, 2013

Språk:
Svenska och engelska