Jakob Nilsson

Associate

Utbildning:

Jur.kand., Lunds universitet, 2020

Fil. kand., företagsekonomi, Lunds universitet, 2020

Språk:

Svenska och Engelska