Jenny Tolander

Associate

Utbildning:

Jur.kand., Lunds universitet, 2020

Språk:
Svenska och engelska