Julia Amanda Nilsson

associate

Utbildning:

Jur.kand., Stockholms universitet, 2018
Deakin University, 2016

Språk:

Svenska och Engelska