Kathrine Strömme Fick

associate

Utbildning:

Jur. kand., Stockholms universitet, 2008

Språk:
Svenska, engelska och norska