Louise Bjärgård

Partner

Specialistområde:
Bransch:
Erfarenheter:

Advokatfirman Cederquist, 2003-

Utbildning:

Jur.kand., Stockholms universitet, 2003
Queen Mary and Westfield College, Commercial Law Studies, London, 2002
Civ.Ek., Lunds universitet, 2001

Språk:
Svenska och engelska
Om Louise:

Louise har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med fastighetstransaktioner och löpande rådgivning inom området. Louises kunder består av såväl svenska som utländska fonder, företag och institutioner. Vad gäller Louises erfarenhet har hon biträtt såväl svenska som utländska klienter i några av de mest komplexa och största transaktionerna på fastighetsmarknaden avseende både direkta och indirekta förvärv.