Magnus Björkman

Partner

Specialistområde:
Erfarenheter:

Notarie, Nacka Tingsrätt, 1998-2000
Biträdande jurist, Linklaters, 2000-2005
Chef Compliancefunktionen, Danske Bank Sverige,  2005-2010
Enhetschef, Finansinspektionen, 2010-2012
Biträdande jurist, Grönberg Advokatbyrå 2012-2013
Complianceansvarig, Folksam Fondförsäkringsaktiebolag, 2013-2014
Vice vd, Folksam Fondförsäkringsaktiebolag, 2015-2016
Chef Risk- och Compliance, Folksam Ömsesidig Sakförsäkring, 2016-2017

Utbildning:

Jur.kand., Stockholms universitet, 1998

Språk:
Svenska och engelska
Om Magnus:

Magnus är ansvarig för Cederquists rådgivning i finansmarknadsregulatoriska frågor. Magnus har mångårig erfarenhet som både extern och intern rådgivare för såväl banker, fondbolag, värdepappersinstitut och försäkringsbolag. Magnus har också varit chef för enheten för värdepappersrätt på Finansinspektionen och har mycket god kunskap och förståelse för finansmarknadens aktörer.

Ring
English
Meny