Mark Gebert

Associate

Utbildning:

Jur. kand., Uppsala universitet, 2020

Språk:

Svenska, Engelska och Franska