Matilda Sanfridson

Associate (Tjänstledig)

Utbildning:

Jur.kand., Uppsala universitet, 2016

Språk:
Svenska och engelska