Max Laestander

Associate

Utbildning:

Jur. kand., Stockholms universitet, 2015
Shanghai Jiao Tong University, KoGuan Law School, 2014
Ek. kand.,  Stockholms universitet, 2013

Språk:
Svenska och engelska