Michael Boström

Associate

Utbildning:

Jur. kand., Lunds universitet 2017
Nagoya University 2015-2016

Språk:
Svenska och engelska