Michela Hallberg Westin

Associate

Utbildning:

Jur. kand., Stockholms universitet, 2014

Språk:
Svenska och engelska