Oskar Ceréus

Associate

Utbildning:

Jur. kand, Uppsala universitet, 2016
Ek. kand., Uppsala universitet, 2016
University of Colorado, 2015

Språk:
Svenska och engelska