Oskar Eriksson

Associate

Erfarenheter:

Stockholms tingsrätt, 2019-2021

Utbildning:

Jur.kand., Umeå universitet, 2018

Språk:
Svenska och engelska