Oskar Eriksson

Associate (Tjänstledig)

Utbildning:

Jur.kand., Umeå universitet, 2018

Språk:
Svenska och engelska