Oskar Eriksson

Associate

Utbildning:

Jur.kand., Umeå universitet, 2018

Språk:
Svenska och engelska