Peter Riiga

Associate

Utbildning:

Jur.kand., Stockholms universitet, 2018
Master of Science, Business Law, Linköpings universitet, 2014

Språk:
Svenska och engelska