Sara Lilienberg

Associate

Utbildning:

Jur.kand., Umeå universitet, 2020

Språk:

Svenska och Engelska