Sara Magnéli

Associate

Utbildning:

Jur. kand., Stockholms universitet, 2011

Språk:
Svenska och engelska