Sara Magnéli

Associate (Föräldraledig)

Utbildning:

Jur. kand., Stockholms universitet, 2011

Språk:
Svenska och engelska
Ring
English
Meny