Sara Nilsson

associate

Utbildning:

Jur.kand., Stockholms universitet, 2019

Språk:
Svenska och engelska