Sara Nilsson

associate

Utbildning:

Jur.kand., Stockholms universitet, 2019

Språk:

Svenska och Engelska