Thomas Bergdahl

associate

Utbildning:

Jur.kand., Lunds universitet, 2018

Språk:
Svenska och engelska