Tova Thuresson

Associate

Utbildning:

Jur.kand., Uppsala universitet, 2017
Minnesota Law School, 2016

Språk:
Svenska och engelska