Cederquist - tillväxtraket inom M&A

Den växande marknaden för fusioner och förvärv skapar nya affärsmöjligheter för de svenska advokatbyråerna.

Cederquist är byrån som på bara ett år lyckats nå en stark position på området och har klättrat från 44:e till 8:e plats i Norden, enligt det oberoende M&A-analysföretaget mergermarket senaste rapport.

– M & A-transaktioner är ett av våra kärnområden. Det är roligt att våra ambitioner att växa inom detta område ger avtryck i statistiken. Den värdemässigt största affären för Cederquist detta kvartal var Investors och Morgan Stanley Principal Investments förvärv av Mölnlycke Health Care Group. Lika viktigt och glädjande är dock det stora antalet ytterligare affärer i vilket Cederquist medverkat, säger Jens Tillqvist, MP på Cederquist.

Enligt mergermarkets rapport har Cederquists under perioden 1 januari 2007 till 31 mars 2007 genomfört nio affärer till ett värde av nära 30 miljarder kronor.

– Det betyder inte bara ett rejält kliv uppåt i den nordiska statistiken utan också ett lyft från 8:e till 3:e plats i Sverige vad gäller antal M&A-affärer, säger Jens Tillqvist. 

Han påpekar att informationen från analysbolaget mergermarket indikerar att marknaden för fusioner och förvärv är mycket fragmenterad, både i Norden och Sverige, och att ingen byrå därför har en dominant position på marknaden för M&A. Marknadsledaren i Sverige står till exempel bara för cirka 12 procent av totalt inrapporterat värde under Q1 2007. 

– Vi är nöjda med vår starka tillväxt men inser också att den fragmenterade marknaden kan innebära stora möjligheter för Cederquist att ta ytterligare marknadsandelar inom marknaden för M&A, säger Jens Tillqvist.

Cederquist, som är inne i en kraftig tillväxtfas, har över hundra anställda medarbetare och arbetar med klienter från hela världen med affärsintressen på den svenska marknaden. Över 70 procent av företagets delägare är topprankade inom sina respektive områden.

– Tidigare är vi topprankade i Sverige av oberoende rankingbolag såsom Chambers and Partners, PLC Which Lawyer, Legal 500 och IFLR 1000. Placeringen i mergermarkets är ytterligare ett bevis på att våra högt ställda krav på hög kvalitet bär frukt, säger Jens Tillqvist.