Press
2011.10.20

Cederquist biträder vid nyemission

Cederquist företräder Transcom i samband med en nyemission som tillför bolaget cirka 500 MSEK.

Transcom WorldWide S.A. är noterat på NASDAQ OMX Stockholm genom svenska depåbevis av serie A och serie B. Genom nyemissionen, som görs med företrädesrätt för aktieägarna och depåbevisinnehavarna, tillförs Transcom ca 500 MSEK innan emissionskostnader. Nyemissionen är fullt garanterad av Transcoms största aktieägare. I samband med nyemissionen har Transcom avtalat om en refinansiering av bolagets kreditfacilitet.

SEB Enskilda är finansiell rådgivare till Transcom. Advokatfirman Cederquist, med Magnus Lindstedt (aktiemarknad), Fredrik Lundén (aktiemarknad), Nils Lundgren (aktiemarknad), Annika Walin (aktiemarknad), Svante Hultqvist (finansiering) och Mikael Magnusson (finansiering), är legal rådgivare till Transcom, tillsammans med NautaDutilh i Luxemburg.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg