Finansmarknadsreglering

Vi är marknadsledande inom finansmarknadsreglering med fokus på marknadens ständiga utveckling och förnyelse.
Den utökade regleringen och den snabba teknologiska utvecklingen skapar både utmaningar och möjligheter på finansmarknaden. Vi arbetar proaktivt med att möta och förutse våra kunders frågeställningar och förväntningar och lägger stor vikt vid att med fast hand guida dem genom alla regulatoriska, legala och kommersiella krav som ställs.Vår breda erfarenhet kombineras med djup juridisk och praktisk förståelse för hur finansmarknaden fungerar. På så vis kan vi kontinuerligt hjälpa våra kunder att starta, driva, utvärdera och utveckla finansiella verksamheter så att de svarar upp mot samtliga regulatoriska, legala och kommersiella krav.

Vi bistår effektivt vid det strategiska arbetet inför investeringar i företag under Finansinspektionens tillsyn

Vi arbetar mycket nära Cederquists verksamhetsgrupp inom Privat M&A och agerar bollplank och rådgivare till både svenska och internationella investerare i samband med investeringar och andra transaktioner som involverar företag under Finansinspektionens tillsyn.

Genom vår analys av existerande och kommande regelverk kan vi mycket tidigt ge vår syn på regulatoriska aspekter samt risker och möjligheter med potentiella investeringar. Som en konsekvens av det bistår vi effektivt vid det strategiska arbetet inför investeringar i företag under Finansinspektionens tillsyn, både vad gäller den initiala investeringsfasen och löpande under investeringens innehavsperiod.

Vår rådgivning omfattar alla frågor som rör reglering av finansmarknaden

Vår analys och rådgivning omfattar alla frågor som rör regleringen av finansmarknaden, inklusive frågor avseende bl.a. MiFID II, IDD, CRD IV och CRR, PSD II, Solvens II, AIFMD, UCITS- och AML-regelverket. Det kan t. ex. gälla frågor avseende:

 • Ansökan om tillstånd och etablering av verksamhet
 • Regelefterlevnad (Compliance)
 • Tillsyns- och sanktionsärenden
 • Interna regelverk
 • Gränsöverskridande verksamhet
 • Produktlansering
 • Marknadsföring och distribution
 • Omstruktureringar och outsourcing
 • Ägar- och ledningsprövningar
 • Rapporteringskrav
 • Kapitaltäcknings- och solvensfrågor

Intern styrning och kontroll

Vi tar dessutom fram riskprofiler och kan se över de finansiella företagens organisation för intern styrning och kontroll samt deras interna regelverk. Vi hjälper också till med skräddarsydda utbildningar för institutens ledning och personal, samt deltar i anordnandet av fiktiva platsbesök från Finansinspektionen. På så vis undersöks effektivt huruvida regelefterlevnaden och beredskapen är tillräcklig.

Våra kunder

Bland våra kunder finns ledande svenska och internationella finansiella företag, inklusive:

 • Banker
 • Kreditmarknadsbolag
 • Värdepappersföretag
 • Försäkringsbolag
 • Fondbolag
 • AIF-förvaltare och andra finansiella institutioner
 • Svenska och internationella ägare till finansiella företag

Vi har också mycket stor erfarenhet av rådgivning till kunder, inte minst inom private equity, som gör transaktioner som involverar finansiella företag. Sådan transaktionsrådgivning är ett centralt område för våra experter inom finansmarknadsrådgivning.

Vi arbetar nära våra kunder för att verkligen förstå den unika affären och marknadssituationen. På så vis kan vi agera proaktivt och effektivt med tydliga resultat.

Högsta möjliga servicenivå

För oss är hög servicenivå och tillgänglighet en självklarhet. Vi möter kundens höga förväntningar på hållbar, högkvalitativ, kostnadseffektiv och innovativ rådgivning. Vi strävar efter långvariga relationer med våra kunder i syfte att ge förstklassig rådgivning och tillvarata kundernas intressen bäst i en komplex regulatorisk miljö.

Vi rankas regelmässigt mycket högt i de juridiska publikationerna Legal 500 och Chambers Europe.

Vill du bli kontaktad av
våra specialister?

Relevant Läsning

bg