Medierätt

Våra specialister är väl förtrogna med förutsättningarna för mediebranschens aktörer och ger effektiv rådgivning för varje situation.

Sverige har en lång tradition av att frambringa framgångsrika och innovativa företag inom produktion och distribution av medieinnehåll. Ny teknik ritar om kartan för mediemarknadens aktörer i en allt snabbare takt.

Sammantaget med ökad regelharmonisering inom EU bidrar detta till skärpt internationell konkurrens och ställer höga krav på branschaktörerna på snabbare affärsmässig anpassning och regelefterlevnad.

Vi har juridisk expertkunskap och lång erfarenhet inom branschen

Cederquists specialister inom medierätt är väl förtrogna med förutsättningarna för mediebranschens aktörer. Juridisk expertkunskap, lång erfarenhet av arbete inom branschen och god kunskap om branschens villkor gör att vi kan erbjuda skräddarsydd rådgivning för varje situation inom:

  • Upphovsrätt
  • Marknadsrätt
  • Tryck- och yttrandefrihet
  • Det regulatoriska området

Vi strävar efter att ha ett proaktivt förhållningssätt och alltid ge effektiv rådgivning.

Vi företräder  mediekoncerner likväl som mindre teknikintensiva innovatörer verksamma inom produktion och distribution av film och TV, radio, musik, tidningar och böcker, dataspel och elektroniska informationstjänster.

Vill du bli kontaktad?

Vill du bli kontaktad av våra specialister inom medierätt? Anmäl din mailadress här eller kontakta våra specialister direkt. Du finner deras kontaktuppgifter nedan.

Våra specialistområden

Våra specialistområden.

Immaterialrätt & Marknadsrätt

Vi bistår våra kunder under den immateriella rättighetens samtliga faser - från skapande till kommersialisering.

Läs mer

IT & Telekom

Vi biträder kunder i allt ifrån komplexa IT-affärer till löpande frågor rörande kommersialisering av rättigheter.

Läs mer

Personuppgifter & Informationssäkerhet

Cederquists jurister har bred erfarenhet av att ge råd kring hur ett företag bör agera för att undvika risker i sin informationshantering.

Läs mer