Aktuellt

Nyhet

Erfarenheter från årsstämmorna 2020 - och framåtblick mot 2021

2020-10-15 Sällan har börsbolagens årsstämmor inneburit så många nya frågeställningar och erfarenheter som under våren 2020. Covid-19-pandemin satte tveklöst sin prägel. Så här efter sommaren vill vi därför dela med oss av våra erfarenheter avseende de nya reglerna och åtgärderna som genomförts under börsbolagens årsstämmor 2020 och samtidigt blicka framåt mot 2021.
Nyhet

Kan man undgå edition med hänvisning till sekretess eller GDPR?

2020-10-14 Mål nr Ö 4643-19 – Högsta domstolen har i ett avgörande rörande edition ansett att en parts skyldighet att förete en handling till motparten inte begränsas av andras rättigheter till handlingen eller av åtaganden som innehavaren har gjort i förhållande till andra. Mål nr Ö 1750-20 – Högsta domstolen har också beviljat prövningstillstånd i fråga om förutsättningarna för edition med hänsyn till bl.a. EU:s dataskyddsförordning (GDPR).