Webbplatspolicy

Policy för Cederquists webbplats.

1. Introduktion

Advokatfirman Cederquist uppskattar att du besöker vår hemsida och ditt intresse för Cederquist. Den här policyn innehåller information om vår hemsida, om hur du får använda informationen på hemsidan och om hur vi behandlar personuppgifter. Vi ber dig därför att läsa igenom denna policy noggrant.

Avsnitt 2 beskriver hur informationen på vår hemsida bör förstås.

Avsnitt 3 beskriver hur informationen på vår hemsida får användas respektive länkas för att inte kränka skyddet för upphovsrätt.

Avsnitt 4 beskriver hur Cederquist behandlar personuppgifter.

Genom ditt besök och användningen av tjänsterna som tillhandahålls via vår hemsida samtycker du till innehållet i denna policy och till att Cederquist behandlar dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (SFS 1998:204), PuL, såsom föreskrivs närmare nedan.

Observera att vi har en separat policy som behandlar användningen av cookies, du når vår cookiepolicy genom att klicka på följande länk.

2. Användning av information på hemsidan (Disclaimer)

Material som publiceras på Cederquists hemsida är endast avsett som allmän information och utgör inte professionell rådgivning. Det kan förekomma att innehållet inte är uttömmande eller inte helt uppdaterat.

Inga åtgärder eller beslut etc. bör baseras på information som finns tillgänglig på hemsidan utan att konsultera någon av våra jurister. Vid behov av juridisk rådgivning är Du välkommen att kontakta någon av våra jurister. Direkt eller indirekt användning av innehållet på webbplatsen sker på egen risk.

3. Upphovsrätt

Cederquist, eller tredje part, innehar alla rättigheter till innehållet på hemsidan. Reproduktion, distribution, och annat tillgängliggörande eller förfogande över material på hemsidan är inte tillåtet utan Cederquists skriftliga medgivande. Obehörig användning eller distribution av innehållet på hemsidan kan bryta mot upphovsrätt, varumärkesrätt och/eller annan svensk eller internationell lagstiftning och kan bli föremål för rättsliga åtgärder. Advokatfirman Cederquist ansvarar inte för, och har inga förpliktelser i anslutning till, material på annan hemsida med länk till eller från denna hemsida.

 

Copyright © 2022 by Advokatfirman Cederquist KB.

bg