Aktuellt: Nyheter

Nyhet | 2022-06-29

Cederquist biträder Nordic Capital Fond XI och Teniralc BidCo AB i samband med Teniralc BidCo ABs kontanterbjudande avseende Cary Group Holding AB (publ)

2022-06-29
Nyhet | 2022-06-17

Cederquist har biträtt Möller Eiendom i samband med försäljningen av två fastigheter i Uppsala

2022-06-17
Nyhet | 2022-06-07

Hållbarhets-due diligence i praktiken, del 1

2022-06-07
Nyhet | 2022-06-07

Möjlighet till ändringar i offentliga kontrakt med anledning av omvärldsläget

2022-06-07
Nyhet | 2022-06-07

Förtydliganden om byte av leverantör i upphandlade avtal

2022-06-07