Aktuellt: sida 2

Press | 2022-06-16

Cederquist hjälper Proptivity att lyfta 5G-prestanda inomhus

2022-06-16
Nyhet | 2022-06-07

Hållbarhets-due diligence i praktiken, del 1

2022-06-07
Nyhet | 2022-06-07

Möjlighet till ändringar i offentliga kontrakt med anledning av omvärldsläget

2022-06-07
Nyhet | 2022-06-07

Förtydliganden om byte av leverantör i upphandlade avtal

2022-06-07
Nyhet | 2022-06-07

Nya regler för effektivare överprövningar av offentliga upphandlingar från den 1 juli 2022

2022-06-07