Artiklar

Cederquists experter medverkar återigen i den internationella juridiska publikationen Getting the Deal Through - Labour & Employment

2018-08-16
2018-08-16 För åttonde året i följd har Cederquists grupp för arbetsrätt fått förtroendet att som nationella experter ta fram det svenska kapitlet om juridiska frågeställningar kopplat till arbetsrätt i den internationella juridiska publikationen Getting the Deal Through.

Cederquists experter medverkar i den internationella juridiska publikationen Getting the Deal Through - Dispute Resolution

2018-08-16
2018-08-16 Under våren har Cederquists tvistlösningsgrupp fått förtroendet att som nationella experter ta fram det svenska kapitlet om juridiska frågeställningar kopplat till tvistlösning i den internationella juridiska publikationen Getting the Deal Through.

Cederquists experter medverkar i den internationella juridiska publikationen Getting the Deal Through – Competition Compliance

2018-08-15
2018-08-15 Under våren har Cederquists EU- och Konkurrensrättsgrupp fått förtroendet att som nationella experter skriva det svenska kapitlet om juridiska frågeställningar kopplat till compliance och konkurrensrätt i den internationella juridiska publikationen Getting the Deal Through.

”Dags för aktieägaravtal – men vad innebär egentligen Lock-up, Vesting och Good eller Bad Leaver?”

2018-08-15
2018-08-15 Kluriga klausuler och massa facktermer – att förhandla aktieägaravtal med en investerare kan vara snårigt för en entreprenör. I den första av två artiklar om aktieägaravtal går Johannes Färje och Pierre Olsson bland annat igenom några vanliga klausuler som brukar finnas med.

”Ny lag om företagshemligheter – hur pass skyddad är vår information?”

2018-07-05
2018-07-05 Att skydda sina företagshemligheter blev precis lite enklare tack vare en ny lag som trädde i kraft 1 juli – positivt för startups där nyckelanställda lämnar och drar igång konkurrerande verksamhet. Jonas Lindskog, specialist inom arbetsrätt på Cederquist, förklarar här vilket skydd lagen om företagshemligheter ger och vad ni kan göra för att stärka det.

Hur de nya rehabiliteringsreglerna kan komma att påverka dig som arbetar med HR

2018-07-02
2018-07-02 Från och med den 1 juli kommer arbetsgivare ha en skyldighet att upprätta en rehabiliteringsplan för en medarbetare som på grund av sjukdom kan antas få nedsatt arbetsförmåga i åtminstone 60 dagar. Medarbetare som drabbas av sjukdom ska därmed få bättre möjlighet till anpassning och rehabiliteringsinsatser. Nedan följer vad som kan komma att förväntas av dig som arbetar med HR.

"Achmea-domen är av epokgörande betydelse för utvecklingen inom EU rätten och de interna relationerna mellan medlemsländerna"

2018-06-05
2018-06-05 Den 5 juni arrangerade ILA (International Law Association) i samarbete med ICC (International Chamber of Commerce) och Cederquist ett frukostseminarium i Cederquists lokaler där man diskuterade EU-domstolens avgörande från den 6 mars i år gällande det uppmärksammade Achmea-målet.

”Kvalificeringskraven för offentlig upphandling är hårda för en startup – hur kan jag vinna mot de etablerade företagen?”

2018-05-30
2018-05-30 Kvalificeringskraven för att delta i en offentlig upphandling kan upplevas hårda för en startup. Cederquists specialister Peter Riiga och Fanny Fernlöf ger svar på vad som egentligen gäller vid en offentlig upphandling.
Ring
English
Meny