Artiklar

Artikel

Spännande framtid för elektroniska underskrifter del 3 av 3

2021-04-16 Elektroniska underskrifter är framtidens avtals- och dokumentationsverktyg, där säkerheten är avgörande. Därför är det olyckligt att Sverige valt en otydlig väg och bryter mot andemeningen i EU-förordningen eIDAS, som eftersträvar mångfald. Svenska myndigheter vill samla på sig både verifiering och identifiering i sina egna system. Välkommen till den avslutande delen i en serie om tre.
Artikel

Spännande framtid för elektroniska underskrifter del 1 av 3

2021-04-16 Elektroniska underskrifter är ett smidigt och växande sätt att ingå kommersiella avtal, göra anmälningar och upprätta bolagsdokumentation. Elektroniska underskrifter är generellt giltiga enligt svensk lag. Men vad mer säger lagen? Läs mer i denna första del av tre.
Artikel

Hur kan arbetsgivare förbereda sig inför den nya visselblåsarlagen?

2021-03-09 Den nya visselblåsarlagen, som föreslås träda i kraft redan den 1 december 2021, kommer innebära nya skyldigheter för arbetsgivare. Nedan ger juristerna Maja Kjellander och Tova Thuresson tips på vad man som arbetsgivare ska tänka på för att uppfylla kraven i den nya lagen.
Artikel

Digitala förhandlingar i Coronapandemins spår

2021-03-01 Antalet digitala förhandlingar i domstolar och skiljenämnder har ökat det senaste året efter utbrottet av Covid-19. Ombud behöver i större utsträckning agera i en ny digital miljö, vilket både medför nya möjligheter men ställer även nya krav. Nedan ger vår tvistlösningsgrupp sin syn på utvecklingen och delar sina erfarenheter hittills.