Artiklar 2017

Artikel

Flytt-”kartellen” friad: principiellt viktigt avgörande från PMÖD om konkurrensklausuler vid företagsförvärv

2017-12-20 Den 29 november i år avgjordes slutligen den (så kallade) flyttkartellens öde. Det skedde i och med att Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) meddelade dom i målet, som rörde konkurrensklausuler vid företagsförvärv. Utgången i målet var välkommen: PMÖD friade de anklagade bolagen för påstått kartellsamarbete och gav därmed klarhet kring hur den här typen av klausuler ska behandlas konkurrensrättsligt.
Artikel

Kombinerad kompetens ger lyckade kundaffärer

2017-10-05 För en lyckad transaktion krävs effektivaprocesser, branschkunskap och i många falläven djupgående specialistkompetens inomdet regulatoriska området. Att bara vara stark inom transaktionsområdet när det kommer till M&A räcker inte längre i dagens komplexa affärersituationer om man vill vara en stark affärspartner.
Artikel

Det är roligt att vara i händelsernas centrum på en stark marknad

2017-09-28 Man har bara behövt öppna tidningen det senaste året för att övertygas om att Sverige har en stark och dynamisk ekonomi. Något som medfört en stark transaktionsmarknad och så klart en positiv känsla av att ”det är nu det händer”. Under 2016 hade Cederquist en tillväxt på 14 %. Ett kvitto på ett framgångsrikt år, kanske ett av de bästa sedan starten år 1953. Cederquist medverkade bland mycket annat vid noteringarna av bolagen Bonava, Catella, spelbolaget Mr Green och vid förvärvet av Nordnet.
Artikel

Ansökningsavgifter och processkostnader kommer inte att minska ”okynnesöverprövningar”

2017-08-21 Regeringens särskilde utredare ska bl.a. överväga om ansökningsavgifter och processkostnadsansvar kan minska antalet överprövningsmål. Det kan de säkert, men troligen inte på det sätt som regeringen tänker sig. Små- och medelstora företag lär i högre grad avstå från att driva berättigade överprövningsmål, medan den stora boven i dramat – ”okynnesöverprövningar”, eller rättare sagt ”fördröjningsöverprövningar” – riskerar att fortsätta som vanligt, menar Cederquists experter Mikael Engström och Peter Riiga.
Artikel

6 tips på hur du skriver ett VD-avtal och vad som är viktigt att tänka på

2017-06-20 När man skriver ett anställningsavtal med en extern VD finns det vissa viktiga aspekter att beakta. Jonas Lindskog, specialist inom arbetsrätt, ger här nedan 6 tips på vad man som startup bör tänka på när man anställer en extern VD, och förklarar hur avtalet skiljer sig från ett vanligt anställningsavtal.
Artikel

Antitrust damages in Sweden

2017-06-19 Justice requires that companies and persons that have been victims of competition law infringements, such as cartels or abuses of dominant positions, receive proper compensation for their losses suffered as a consequence of the infringements.
Artikel

"Kunder idag efterfrågar råd baserat på erfarenhet, lyhördhet och pragmatism"

2017-05-30 Malin Allard är ny Head of IP & Media på Cederquist sedan februari i år. Malin kommer närmast från Ericsson där hon arbetade som bolagsjurist. Idag arbetar hon i en av Cederquists växande specialistgrupper och är med och driver gruppen framåt. Ett karriärsbyte som traditionellt sett inte varit så vanlig i byråvärlden, men som blir allt vanligare idag. Vi passade på att ställa Malin några korta frågor om varför hon sökte sig tillbaka till rollen som advokat, hur hon ser på framtiden och varför just immaterialrätt är det område hon brinner för.
Artikel

6 tips på hur du skyddar din affärsidé i uppstartsfasen

2017-05-23 Att skydda sin affärsidé som nystartat bolag är viktigt för att er idé, dvs. er ”secret sauce”, inte ska landa i någon annans händer. Arbetsrättsspecialisten Jonas Lindskog och IT-rättsspecialisten Matilda Sanfridson reder ut vilka aspekter som är viktiga att tänka på när man vill skydda sin affärsidé, framförallt när affärerna börjar ta fart.
Artikel

Fallgropar med open source – och fyra enkla åtgärder ni kan vidta för att undvika dem

2017-05-02 Vad är egentligen open source och hur riskabelt är det att använda open source i eller tillsammans med din mjukvara? Svaret är att riskbilden till stor del beror på hur ditt företag avser att använda sig av open source. Nedan redogör IT-specialisterna Henrik Lindstrand och Elin Holm för några av de fallgropar som finns med open source, vad man bör tänka på när man använder sig av open source och hur man, genom fyra enkla åtgärder, kan undvika några av fallgroparna.
Artikel

Kan bolagsman bli personligt ansvarig trots att handelsbolaget finns kvar?

2017-04-06 En fråga som vår Tvistlösningsgrupp har gjort en djupdykning i. Den begränsning som finns i handelsbolagslagen gällande förbud att kräva övriga bolagsmän personligen gäller endast under bolagets bestånd. Högsta domstolen har klarlagt att begränsningsregeln inte gäller för bolagsman som utträtt ur handelsbolaget, eftersom bolaget då inte längre består för den utträdde bolagsmannen.