2017

Artikel

Kan bolagsman bli personligt ansvarig trots att handelsbolaget finns kvar?

2017-04-06 En fråga som vår Tvistlösningsgrupp har gjort en djupdykning i. Den begränsning som finns i handelsbolagslagen gällande förbud att kräva övriga bolagsmän personligen gäller endast under bolagets bestånd. Högsta domstolen har klarlagt att begränsningsregeln inte gäller för bolagsman som utträtt ur handelsbolaget, eftersom bolaget då inte längre består för den utträdde bolagsmannen.
Artikel

Fem enkla saker du kan göra för att komma igång med Corporate housekeeping

2017-03-29 Hur förbereder man sig inför en granskning av bolaget i samband med eventuell kapitalanskaffning? Corporate housekeeping är svaret. Det skapar grunden för att strukturera och optimera den juridiska infrastrukturen i företaget i syfte att stödja verksamheten. Tanken är att ha ordning och reda på de avtal och dokument som ligger till grund för bolagets balans- och resultaträkning på liknande sätt som bokföringen. Nedan tipsar Johannes Färje och Pierre Olsson er om fem enkla exempel på vad ni kan göra för att komma igång.
Artikel

Får man avstå från att förkasta anbud om det bara avviker från kravet lite grann?

2017-03-27 Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har tidigare klargjort att man inte kan avstå från att förkasta ett anbud som avviker från ett skall-krav, bara för att skall-kravet då skulle få orimliga konsekvenser. Vid första anblick skulle man kunna tro att Kammarrätten i Jönköping nu, i en nyligen meddelad dom, frångått HFD:s strikta bedömning av skall-krav och därmed återigen banat vägen för så kallade pragmatiska bedömningar av skall-krav. Kammarrättsavgörandet avser emellertid en annan fråga än HFD:s avgörande. Det är därför viktigt att leverantörer och beställare alltjämt behandlar skall-krav som obligatoriska (såväl formalia som materiella) och inte bortser från dem med hänvisning till att kravet vore orimligt att upprätthålla.
Artikel

CQ Training Days gav mig en anställning hos Cederquist

2017-02-17 Linnea Eriksson arbetar idag som Associate i Cederquists grupp för Privat M&A. En möjlighet hon bl.a. erbjöds efter att ha deltagit under Cederquists rekryteringsevent CQ Training Days våren 2016. Förutom att CQ Training Days gav Linnea möjligheten att skapa sig en egen bild av Cederquist som arbetsgivare, resulterade deltagandet i en etablerad kontakt med HR och så småningom en anställning.