2019

Artikel

"Vi måste säga upp personal – vad ska vi tänka på?"

2019-04-29 Förändringar i organisationsstrukturen eller kostnadsbesparingar – båda kan leda till uppsägningar av er personal. Här går advokat Jonas Lindskog och juristen Malin Dunér från Cederquist igenom vad som är viktigt att tänka på så att ni gör rätt från början.
Artikel

Skriva konsultavtal – vad bör vi tänka på?

2019-02-18 Missade deadlines? Upphovsrätt? Tystnadsplikt? Gör rätt från början när ert företag skriver konsultavtal. Här går juristerna Malin Dunér och Jonas Lindskog från Cederquist igenom vad som bör regleras i avtalet.
Artikel

Term of the Day: Brexit

2019-01-17 På tisdagskvällen röstade det brittiska parlamentet för att inte godkänna det Brexit-avtal som Storbritannien förhandlat fram med EU. Det innebär att risken för en så kallad hård Brexit har ökat markant. En hård Brexit innebär att den fortsatta relationen mellan Storbritannien och EU efter Storbritanniens utträde ur EU den 29 mars, inte kommer att regleras genom avtal. Storbritannien kommer därmed att betraktas som ett tredje land i förhållande till EU och vice versa, vilket ur ett finansregulatoriskt perspektiv aktualiserar ett antal frågor och utmaningar.