Artiklar 2020

Artikel

Hur kan arbetsgivare förbereda sig inför den nya visselblåsarlagen?

2021-03-09 Den nya visselblåsarlagen, som föreslås träda i kraft redan den 1 december 2021, kommer innebära nya skyldigheter för arbetsgivare. Nedan ger juristerna Maja Kjellander och Tova Thuresson tips på vad man som arbetsgivare ska tänka på för att uppfylla kraven i den nya lagen.
Artikel

Digitala förhandlingar i Coronapandemins spår

2021-03-01 Antalet digitala förhandlingar i domstolar och skiljenämnder har ökat det senaste året efter utbrottet av Covid-19. Ombud behöver i större utsträckning agera i en ny digital miljö, vilket både medför nya möjligheter men ställer även nya krav. Nedan ger vår tvistlösningsgrupp sin syn på utvecklingen och delar sina erfarenheter hittills.
Artikel

"Jag ångrar mig! – måste jag stå fast vid mitt offentliga kontrakt?"

2020-11-23 Hjälp! Har dina kostnader skenat, vinsten uteblivit, eller vill du ändra ett avtalsvillkor – men har förbundit dig att leverera en produkt eller tjänst under en viss tid? Går det att komma ur eller ändra i kontrakt som ingåtts efter en offentlig upphandling? Här går juristerna Annika Blomqvist och Fanny Fernlöf från Cederquist igenom vad som gäller.