Artiklar 2020

Artikel

"Jag ångrar mig! – måste jag stå fast vid mitt offentliga kontrakt?"

2020-11-23 Hjälp! Har dina kostnader skenat, vinsten uteblivit, eller vill du ändra ett avtalsvillkor – men har förbundit dig att leverera en produkt eller tjänst under en viss tid? Går det att komma ur eller ändra i kontrakt som ingåtts efter en offentlig upphandling? Här går juristerna Annika Blomqvist och Fanny Fernlöf från Cederquist igenom vad som gäller.