Artiklar 2021

Artikel

Spännande framtid för elektroniska underskrifter del 3 av 3

2021-04-16 Elektroniska underskrifter är framtidens avtals- och dokumentationsverktyg, där säkerheten är avgörande. Därför är det olyckligt att Sverige valt en otydlig väg och bryter mot andemeningen i EU-förordningen eIDAS, som eftersträvar mångfald. Svenska myndigheter vill samla på sig både verifiering och identifiering i sina egna system. Välkommen till den avslutande delen i en serie om tre.
Artikel

Spännande framtid för elektroniska underskrifter del 1 av 3

2021-04-16 Elektroniska underskrifter är ett smidigt och växande sätt att ingå kommersiella avtal, göra anmälningar och upprätta bolagsdokumentation. Elektroniska underskrifter är generellt giltiga enligt svensk lag. Men vad mer säger lagen? Läs mer i denna första del av tre.