Nyheter

Nyhet

Flagranta överträdelser av upphandlingslagar kan leda till ett högre skadestånd för den upphandlande myndigheten

2021-04-13 En upphandlande myndighet som inte följer reglerna i lagen om offentlig upphandling ska ersätta den skada som därigenom har uppkommit för en leverantör. Enligt en ny dom från Hovrätten i övre Norrland, kan den omständigheten att den upphandlande myndigheten har gjort sig skyldig till flagranta överträdelser av lagen om offentlig upphandling medföra att myndigheten åläggs att betala ett högre skadestånd.