Nyheter

Nyhet

Väsentligt men i nyttjanderätten och hyresgästens rätt till uppsägning

2019-08-21 Högsta domstolen har den 4 juni 2019 meddelat dom i mål T 4179-18 som rörde väsentligt men i nyttjanderätten avseende hyreslokal. I sin dom slår Högsta domstolen fast att det är hyresvärden som ska anses ansvarig för sådant men i nyttjanderätten som uppstår på grund av ombyggnationer utanför den förhyrda lokalen. Vidare fastslås att bedömningen huruvida det men som uppstått ska anses vara av väsentlig karaktär ska utgå ifrån vad hyresgästen anses med fog haft rätt att förvänta sig utifrån hyresavtalet.