Nyheter

Nyhet

Konkurrensverkets nya befogenheter

2021-01-27 Riksdagen har idag beslutat att ge Konkurrensverket nya befogenheter och att genomföra implementeringen av ECN+-direktivet i svensk lag med giltighet från den 1 mars 2021.