2018

Event Kompetensdagen 23 oktober

2018-10-23 12:00
2018-09-28 Varmt välkomna till Cederquists kompetensdag den 23 oktober. Under dagen ges du möjlighet att fördjupa dina kunskaper i ett antal aktuella juridiska ämnen som rör allt från M&A-trender till GDPR och regulatoriska frågor. En möjlighet att också knyta kontakter med andra experter som deltar. Helt enkelt en eftermiddag för dig som gillar att nätverka och samtidigt fördjupa dina kunskaper.

Cederquists partner Louise Bjärgård är en av juridikprofilerna i Fastighetssveriges panel

2018-06-20
2018-06-20 I det senaste numret av Fastighetssverige kommenterar Cederquists fastighetsexpert och partner Louise Bjärgård marknadstrender inom fastighetsbranschen som en av tre tillfrågade juridikprofiler. I intervjun behandlas frågor om vilka fastighetsfrågor som nästa regering måste lösa, vilka de mest intressanta marknadstrenderna är hur det kommer att påverka branschen.

Cederquist på andra plats avseende affärsvolym i fastighetstransaktioner och finansiering under 2017, i Fastighetssveriges senaste mätning

2018-06-20
2018-06-20 I det senaste numret av Fastighetssverige omnämns Cederquists fastighetsgrupp som en av Sveriges starkaste fastighetsgrupper i Sverige. I mätningen kommer Cederquist på en andra plats avseende affärsvolym i transaktioner med ett resultat under 2017 på 62,2 miljarder kronor, varav finansiering 44,3 miljarder kronor.

Cederquists experter medverkar i den internationella juridiska publikationen Getting the Deal Through

2018-05-18
2018-05-18 Under våren har Cederquists EU- och Konkurrensrättsgrupp fått förtroendet att som nationella experter ta fram det svenska kapitel om juridiska frågeställningar kopplat till missbruk av dominerande ställning i den internationella juridiska publikationen Getting the Deal Through.

Nyhet Women, Business and the Law 2018

2018-05-17
2018-05-17 Nyligen släpptes rapporten Women, Business and the Law 2018 (femte upplagan)​​. Rapporten sammanfattar en komparativ studie om juridiska och regulatoriska hinder för kvinnligt entreprenörskap och företagande. Jenny Jilmstad, specialist counsel inom Arbetsrätt på Cederquist, har medverkat i framtagningen av innehållet till rapporten där Världsbanken står som avsändare.
Ring
English
Meny