2018

Cederquists partner Louise Bjärgård är en av juridikprofilerna i Fastighetssveriges panel

2018-06-20
2018-06-20 I det senaste numret av Fastighetssverige kommenterar Cederquists fastighetsexpert och partner Louise Bjärgård marknadstrender inom fastighetsbranschen som en av tre tillfrågade juridikprofiler. I intervjun behandlas frågor om vilka fastighetsfrågor som nästa regering måste lösa, vilka de mest intressanta marknadstrenderna är hur det kommer att påverka branschen.

Cederquists på andra plats avseende affärsvolym i fastighets- transaktioner och finansiering under 2017, i Fastighetssveriges senaste mätning

2018-06-20
2018-06-20 I det senaste numret av Fastighetssverige omnämns Cederquists fastighetsgrupp som en av Sveriges starkaste fastighetsgrupper i Sverige. I mätningen kommer Cederquist på en andra plats avseende affärsvolym i transaktioner med ett resultat under 2017 på 62,2 miljarder kronor, varav finansiering 44,3 miljarder kronor.

Cederquists experter medverkar i den internationella juridiska publikationen Getting the Deal Through

2018-05-18
2018-05-18 Under våren har Cederquists EU- och Konkurrensrättsgrupp fått förtroendet att som nationella experter ta fram det svenska kapitel om juridiska frågeställningar kopplat till missbruk av dominerande ställning i den internationella juridiska publikationen Getting the Deal Through.

Nyhet Women, Business and the Law 2018

2018-05-17
2018-05-17 Nyligen släpptes rapporten Women, Business and the Law 2018 (femte upplagan)​​. Rapporten sammanfattar en komparativ studie om juridiska och regulatoriska hinder för kvinnligt entreprenörskap och företagande. Jenny Jilmstad, specialist counsel inom Arbetsrätt på Cederquist, har medverkat i framtagningen av innehållet till rapporten där Världsbanken står som avsändare.

Välkommen till Cederquists compliance-eftermiddag den 15 februari

2018-02-15 12:00
2018-01-17 Compliance är ett hett område just nu. Den stora frågan alla ställer sig är hur man bäst kontrollerar efterlevnaden i en allt mer globaliserad värld. Detta är en utmaning, inte minst på grund av de många olika regelverk som ofta aktualiseras i olika länder. Med anledning av det bjuder Cederquist in till en fullspäckad eftermiddag med seminarier, paneldebatter och workshops den 15 februari.
Ring
English
Meny