2019

Event

Arbetsrättsliga nyheter - ett frukostseminarium

2019-11-13 08:30
Den 13 november bjuder vi på Cederquist in dig till ett frukostseminarium om arbetsrättsliga nyheter. Under morgonen kommer våra experter inom arbetsrätt gå igenom ny lagstiftning och diskutera intressanta mål från Arbetsdomstolen. Vi kommer bland annat gå igenom de nya besluten angående värvningsklausuler avseende anställda från Arbetsdomstolen och diskutera den utökade fredsplikten enligt MBL. Varmt välkommen!
Event

Välkommen till Cederquists compliance-eftermiddag den 9 oktober!

2019-10-09 12:00
Den 9 oktober bjuder vi på Cederquist in dig till en fullspäckad eftermiddag med seminarier, paneldebatter och workshops. Under eftermiddagen kommer vi tillsammans med inbjudna experter diskutera trender inom compliance och hur utökade compliance-krav påverkar den globala tillväxten. Vi kommer även diskutera bl.a. digitalisering som stöd för effektiv compliance, amerikanska molntjänster och andra konflikter mellan GDPR och övriga regelsystem, open banking och exportkontroll.
Nyhet

Väsentligt men i nyttjanderätten och hyresgästens rätt till uppsägning

2019-08-21 Högsta domstolen har den 4 juni 2019 meddelat dom i mål T 4179-18 som rörde väsentligt men i nyttjanderätten avseende hyreslokal. I sin dom slår Högsta domstolen fast att det är hyresvärden som ska anses ansvarig för sådant men i nyttjanderätten som uppstår på grund av ombyggnationer utanför den förhyrda lokalen. Vidare fastslås att bedömningen huruvida det men som uppstått ska anses vara av väsentlig karaktär ska utgå ifrån vad hyresgästen anses med fog haft rätt att förvänta sig utifrån hyresavtalet.
Artikel

Cederquists experter skriver om tvistlösning i Sverige

2019-08-14 Cederquists specialister Erik Wernberg och Elsa Arbrandt har med värdefull hjälp av Saeed Esbati återigen fått förtroendet att som nationella experter skriva det svenska kapitlet i den internationella juridiska publikationen Lexology Getting the Deal Through – Dispute Resolution.