2019

Event

Halvdagsseminarium IP/IT

2019-06-03 12:00
Den 3 juni välkomnar vi på Cederquist dig till en eftermiddag där vi tillsammans med inbjudna experter diskuterar ämnen som marknadsföring i en digital miljö, open banking, DSM-direktivet och dess genomförande, samt hur 5G kan agera språngbräda för Internet of Things, AI och automation.
Event

Frukostseminarium om "NIS-lagen"

2019-01-31 08:00
I somras trädde lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster ikraft. Lagen, som bygger på NIS-direktivet från EU, syftar till att förbättra cybersäkerheten i samhället. Den medför skyldigheter att bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete, anmäla säkerhetsincidenter, osv.