2019

Event

Frukostseminarium om "NIS-lagen"

2019-01-31 08:00
I somras trädde lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster ikraft. Lagen, som bygger på NIS-direktivet från EU, syftar till att förbättra cybersäkerheten i samhället. Den medför skyldigheter att bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete, anmäla säkerhetsincidenter, osv.