Cederquist har biträtt SEB Trygg Liv i samband med försäljningen av fastigheten Strömkarlen 4

Cederquist har varit legal rådgivare åt SEB Trygg Liv i samband med försäljningen av fastigheten Strömkarlen 4 i centrala Helsingborg.

Stadsrum Fastigheter har förvärvat fastigheten Strömkarlen 4 i centrala Helsingborg av Gamla Livförsäkringsbolaget SEB Trygg Liv. Totalt inrymmer fastigheten nära 7.000 kvm lokaler samt 63 garageplatser. Ungefär 60 procent av den uthyrningsbara arean utgörs av handel, 40 procent av kontor och vård. Uthyrningsgraden är 88 procent.

Cederquist fastighetsteam har bestått främst av Erika Åslund (partner) och Michela Westin.

Fastighetstransaktioner

Vårt kommersiella fastighetsteam är väl ansedda både på den svenska och internationella arenan.

Läs mer

Juridisk expertis inom fastighetsbranschen

Den kommersiella fastighetsmarknaden har utvecklats starkt under senare år. Cederquist har arbetat med flera av de mest komplexa fastighetstransaktionerna i Sverige.

Läs mer