Cederquists experter har skrivit ett kapitel i Chambers Antitrust Litigation 2019 Guide

Cederquists specialister Fredrik Lindblom och Elsa Arbrandt har med värdefull hjälp av Sanna Widén skrivit det svenska kapitlet om Antitrust Litigation i den internationella publikationen Chambers Global Practice Guide.

Chambers Practice Guides tillhandahåller kommentarer skrivna av experter från flera jurisdiktioner runt om i världen, och ger en överblick över ett lands rättsområden. Guiderna fokuserar på praktiska juridiska frågor som påverkar verksamheten, och gör det möjligt för läsaren att jämföra lagstiftning och procedurer inom en rad olika jurisdiktioner. Den nu aktuella guiden handlar om konkurrensprocesser.

För att läsa kapitlet klicka här. 

EU- & Konkurrensrätt

Vår välrenommerade specialistgrupp inom EU- och konkurrensrätt är lyhörd för dina specifika behov som kund.

Läs mer

Tvistlösning

Vi är regelbundet ombud i nationella och internationella skiljeförfaranden, allmänna domstolar och i kommersiella tvister.

Läs mer

Offentlig Upphandling

Inom offentlig upphandling erbjuder vi huvudsakligen tre tjänster: anbud- och upphandlingsstöd, avtalsstöd samt tvistlösning.

Läs mer