Nyheter 2020

Nyhet | 2021-03-08

Cederquists experter medverkar i den internationella juridiska publikationen Lexology Getting the Deal Through

2021-03-08
Nyhet | 2021-02-25

Crowdfunding – en snart reglerad finansieringsmodell

2021-02-25
Nyhet | 2021-02-11

Cederquist har skrivit en artikel i Fastighetsvärlden

2021-02-11
Nyhet | 2021-01-27

Konkurrensverkets nya befogenheter

2021-01-27
Nyhet | 2021-01-22

Avtalsseminarium offentlig upphandling

2021-01-22
Nyhet | 2020-12-18

Flygpassagerares rättigheter vid SAS-strejken avgörs av EU-domstolen

2020-12-18
Nyhet | 2020-12-03

Vinnarna i Guldklubban korade

2020-12-03
Nyhet | 2020-11-25

Cederquists experter medverkar i den internationella juridiska publikationen Lexology Getting the Deal Through – Digital Competition

2020-11-25
Nyhet | 2020-11-24

Nischförsäkringar och dominerande ställning, Konkurrensverket avfärdar klagomål mot Folksam

2020-11-24
Nyhet | 2020-11-23

Digitala rättegångsfullmakter och en mer digital rättsprocess

2020-11-23
Nyhet | 2020-10-22

Cederquist rådgivare till Patrizia vid miljardköp av Slättö

2020-10-22
Nyhet | 2020-10-15

Erfarenheter från årsstämmorna 2020 - och framåtblick mot 2021

2020-10-15
Nyhet | 2020-10-15

Vägledning Schrems II-målet

2020-10-15
Nyhet | 2020-10-14

Kan man undgå edition med hänvisning till sekretess eller GDPR?

2020-10-14
Nyhet | 2020-10-14

En ogrundad hävning av avtal är i vissa fall inte skadeståndsgrundande

2020-10-14