Nyheter 2020

Nyhet

Konkurrensverkets nya befogenheter

2021-01-27 Riksdagen har idag beslutat att ge Konkurrensverket nya befogenheter och att genomföra implementeringen av ECN+-direktivet i svensk lag med giltighet från den 1 mars 2021.
Nyhet

Digitala rättegångsfullmakter och en mer digital rättsprocess

2020-11-23 En proposition som antogs den 4 november 2020 av Riksdagen ska göra domstolarna mer digitala. Från och med 1 januari 2021 kommer bland annat en rättegångsfullmakt kunna upprättas i helt elektronisk form och en stämningsansökan ska kunna göras digitalt och skrivas under med en elektronisk underskrift.
Nyhet

Erfarenheter från årsstämmorna 2020 - och framåtblick mot 2021

2020-10-15 Sällan har börsbolagens årsstämmor inneburit så många nya frågeställningar och erfarenheter som under våren 2020. Covid-19-pandemin satte tveklöst sin prägel. Så här efter sommaren vill vi därför dela med oss av våra erfarenheter avseende de nya reglerna och åtgärderna som genomförts under börsbolagens årsstämmor 2020 och samtidigt blicka framåt mot 2021.
Nyhet

Kan man undgå edition med hänvisning till sekretess eller GDPR?

2020-10-14 Mål nr Ö 4643-19 – Högsta domstolen har i ett avgörande rörande edition ansett att en parts skyldighet att förete en handling till motparten inte begränsas av andras rättigheter till handlingen eller av åtaganden som innehavaren har gjort i förhållande till andra. Mål nr Ö 1750-20 – Högsta domstolen har också beviljat prövningstillstånd i fråga om förutsättningarna för edition med hänsyn till bl.a. EU:s dataskyddsförordning (GDPR).