Avtalsseminarium offentlig upphandling

Del 1 – Måste jag stå fast vid mitt anbud?

 

Del 2 – Får jag byta produkt i mitt offentligt upphandlade avtal?

Kontakt