Cederquist har skrivit en artikel i Fastighetsvärlden

Michela Westin har skrivit en artikel som har publicerats i Fastighetsvärlden om ombildningslagen - fallgropar och problem.

Ombildningslagen har många potentiella fallgropar för en fastighetsägare som vill överlåta sin fastighet. Det gäller att ta höjd för de olika scenarierna. I artikeln går Michela Westin igenom vad man ska känna till. Läs artiklen här: https://www.fastighetsvarlden.se/notiser/fallgropar-och-problem/

Fastighetstransaktioner

Vårt kommersiella fastighetsteam är väl ansedda både på den svenska och internationella arenan.

Läs mer