Vägledning Schrems II-målet

Med anledning av EU-domstolens dom i somras i det s k Schrems II-målet så pågår, som många av er säkert känner till, ett intensivt arbete inom Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) att analysera domen och ta fram vägledning kring tolkning och konsekvenser, särskilt vad gäller de ytterligare juridiska, tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder som kan bli aktuella i fall där till exempel standardavtalsklausuler inte ger en tillräcklig skyddsnivå. Enligt uppgifter från Datainspektionen så beräknas nu vägledningen vara klar i slutet av oktober. Det pågår också ett arbete hos EU-kommissionen med att modernisera nuvarande standardavtalsklausuler.

Immaterialrätt & Marknadsrätt

Vi bistår våra kunder under den immateriella rättighetens samtliga faser - från skapande till kommersialisering.

Läs mer

IT & Telekom

Vi biträder kunder i allt ifrån komplexa IT-affärer till löpande frågor rörande kommersialisering av rättigheter.

Läs mer

Personuppgifter & Informationssäkerhet

Cederquists jurister har bred erfarenhet av att ge råd kring hur ett företag bör agera för att undvika risker i sin informationshantering.

Läs mer

Outsourcing

Vi har omfattande erfarenhet av nationella och globala outsourcingaffärer och bistår våra kunder med strategisk rådgivning inom ett brett spektra av området.

Läs mer