Vad innebär UTP-lagen och vad behöver ni som företag tänka på innan lagen träder i kraft

I den här korta filmen går Angelo Skog och Alexander Widén igenom översiktligt vad UTP-lagen innebär och vad ni som företag bör tänka på innan lagen träder i kraft