UTP-lagen

En kort film där Angelo Skog och Alexander Widén går igenom översiktligt vad UTP-lagen innebär och vad ni som företag bör tänka på innan lagen träder i kraft

Kontakt