Cederquist rådgivare till Atrium Ljungberg i samband med förvärv av fastighet i Hagastaden

Cederquist har biträtt Atrium Ljungberg i samband med dess förvärv av fastigheten Blästern 15 i Hagastaden i Stockholm från AB Industricentralen. Byggnaden omfattar 21 300 kvm och förvärvas till ett underliggande fastighetsvärde om 2 345 mkr.

Cederquists team bestod av Erika Åslund (partner), Michela Westin (senior associate) och Albin Moberg (associate).

 

Fastighetstransaktioner

Vårt kommersiella fastighetsteam är väl ansedda både på den svenska och internationella arenan.

Läs mer

Cederquist har biträtt St Eriks Markutveckling AB i samband med försäljningen av tomträtten Palmfelt Center

Cederquist rådgivare till MIGS i samband med förvärv och utveckling av produktionsanläggning i Malmö