Nyheter: 2021

Nyhet | 2021-12-21

Agentförhållande (rättsligt test)

2021-12-21
Nyhet | 2021-12-14

”Vertikal” i blickfånget: översikt av olika distributionssystem

2021-12-14
Nyhet | 2021-12-07

De europeiska konkurrensreglerna för distributionsavtal, agentavtal och leveransavtal kommer att ändras

2021-12-07
Nyhet | 2021-11-26

Nytt lagförslag avseende implementeringen av EU:s uppmärksammade upphovsrättsdirektiv

2021-11-26
Nyhet | 2021-11-11

Kontroll av utländska investeringar – förslag till ny lagstiftning

2021-11-11
Nyhet | 2021-10-15

Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i mål om rådgivaransvar

2021-10-15
Nyhet | 2021-10-14

Cederquist medverkar på Livsmedelsföretagens informationsmöte om UTP-lagen

2021-10-14
Nyhet | 2021-10-06

Vad innebär UTP-lagen och vad behöver ni som företag tänka på innan lagen träder i kraft

2021-10-06
Nyhet | 2021-10-04

Cederquist är nationell expert i nätverket DLC, Distribution Law Center

2021-10-04
Nyhet | 2021-10-01

En månad kvar – den 1 november 2021 träder UTP-lagen i kraft. Har ni sett över era avtal?

2021-10-01